« Tillbaka till Nyheter

Adverse media, en ny tilläggstjänst i CM1

Nyheter | Publiceringsdatum 7 mar 2018

Adverse media eller negativ publicitet, är en tjänst som kan hjälpa våra kunder att bättre bedöma risker i sina affärsrelationer och efterleva reglering gällande korruptionsbekämpning m.m.

Tjänsten innehåller information om kommersiella företag som har nämnts i artiklar i samband med en av 17 negativa mediekategorier, ex bristande regelefterlevnad, fraud, finansiella problem, dåliga arbetsvillkor m.m. Informationen hämtas från Dow Jones mediearkiv som omfattar mer än 35,000 källor från 200 länder på 28 språk.

Man kan göra manuella sökningar på ett företagsnamn eller söka på samtliga företagskunder med hjälp av löpande screening i CM1. Om ett företagsnamn får en träff skapas det ett listärende som innehåller samtliga artiklar med negativ publicitet som finns på företaget. Länkarna till de artiklar som finns, är sorterade efter datum och typ av innehåll.

Tjänsten erbjuds som en tilläggstjänst i CM1.

Adverse media, en ny tilläggstjänst i CM1
Adverse media, en ny tilläggstjänst i CM1