« Tillbaka till Nyheter

CM1 hjälper företag att motverka penningtvätt

Nyheter | Publiceringsdatum 2 feb 2023

Penningtvätt är ett växande globalt problem. Den senaste tidens utveckling i Europa har lett till nya sanktioner och kraven på företag och organisationer att ha kännedom om sina kunder är stort. GoodTechbolaget Softronic hjälper med sin tjänst CM1 företag att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Softronic är marknadsledande i Norden och hanterar alla delar som krävs för att göra en fullständig AML-kontroll (Anti Money Laundering). Med tjänsten CM1 hjälper de företag och organisationer att kontrollera att deras kunder inte är involverade i någon typ av brottslig finansiell verksamhet.

Kundkännedom en grundpelare

En viktig del i AML-arbetet är kundkännedom. Enligt lagkrav (Lag, 2017:630, om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) måste företag vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom vid en affärsrelation och kontinuerligt bedöma risk och transaktionsmönster hos kunden.

– För att göra en bra riskbedömning måste man känna sina kunder väl. Här kommer vi in som en partner. Genom att använda vårt system för inhämtning av data för kundkännedomshantering, transaktionsmonitorering, kontroll mot PEP- och sanktionsregister och kontinuerlig uppföljning samlas och förenklas hela AML-processen, säger Johan Gedda införandeprojektledare och kvalitetsansvarig för CM1.

Kunden i fokus

Softronic ansvarar för att systemet alltid är uppdaterat efter gällande lagstiftning. I övrigt utgår arbetet alltid från kundens egna processer och önskemål.

– Vi arbetar väldigt nära våra kunder. Utifrån varje kunds specifika förutsättningar hjälper vi till att hitta den process som fungerar bäst i deras vardag. Handläggaren ser i CM1s gränssnitt en uppdaterad och samlad kundbild som underlättar deras bedömning. En effektiv process som sparar mycket tid, säger Mia Johansson, kundansvarig för CM1.

Enad front mot brottsligheten

Nya innovativa sätt att tvätta pengar på ställer krav på att alla företag som berörs av penningtvättslagstiftningen löpande utvärderar och uppdaterar sina kontroller. Genom att lyssna in och kontinuerligt ta in feedback från kunderna utvecklas CM1 efter de behov som uppkommer. Sandra Madstedt är Business Manager för CM1, hon berättar att kunderna bl.a. bjuds in till användarkvällar för att diskutera problem och hitta lösningar.

– Vi märker stort engagemang bland våra kunder, de vill tillsammans med oss vara med och bidra till att motverka penningtvätt och finansiell brottslighet. Även om man kanske är konkurrenter till vardags så vill alla hjälpas åt i den här frågan och kämpa som en enad front mot brottsligheten.