Implementering av CM1

Hos oss får du stöd genom hela resan: utveckling, sälj, införande och support. Med vår mångåriga erfarenhet och expertis får du stöttning och guidning under hela processen. Vi har stor erfarenhet av både nationella och internationella implementeringar från både stora och små företag och organisationer. Med oss är du trygg genom hela processen.

Projektstart

Som CM1-kund får du alltid en dedikerad projektledare som kommer att leda införandeprojektet. Projektledaren fungerar som verksamhetsstöd liksom tekniskt stöd och kommer att hålla i de möten och workshops som vanligen förekommer vid ett införande. Vi börjar alltid med ett uppstartsmöte där vi tillsammans går igenom hur CM1 ska användas och anpassas utifrån er verksamhet och de behov ni har. Om ni exempelvis ska använda riskmotorn eller transaktionsmonitorering i CM1 så brukar vi hålla separata workshops och utbildningar kring dessa. Vi vill att ni som kund ska känna er trygga och ha en bra grund inför konfiguration och uppsättning av riskklasser eller övervakning av transaktioner.

Implementation

Oavsett vilken eller vilka funktioner som ska nyttjas i CM1 så skräddarsyr vi projektet efter er AML-process. Tillsammans analyserar vi era behov för att konfigurera CM1 så att ni får ut det mesta möjliga av systemet. Arbetet går därefter in i en mer teknisk fas som bland annat innebär att ert data importeras till CM1. Bakom varje projektledare finns ett omfattande stöd i form av ett team med både verksamhetskompetens och tekniskt djupa och breda kunskaper, allt för att er implementation ska gå så smidigt som möjligt.

Test och utbildning

Utifrån era tekniska och organisatoriska preferenser skapar vi test- och produktionsmiljöer. Syftet med testmiljön är att ni ska ges möjlighet att laborera med inställningar och konfiguration men också för att vi ska kunna vara ert stöd vid import av data till CM1. I denna fas brukar vi också hålla i en introduktionskurs för CM1-användare där vi främst går igenom den funktionalitet som ni ska använda så att ni är bekväma med systemet inför produktionssättning.

Support och expertis

Även om varje projekt har sitt slut så vet vi att det finns ett behov av stöd och expertis även efter ett systeminförande. Som kund hos oss har du tillgång till CM1 supportteam med teknisk kompetens, verksamhets- och regelverksexpertis. Vi har stor erfarenhet från kunder i olika branscher både nationellt och internationellt och vi bevakar det senaste på regelverksfronten och trender inom bransch och teknik.