« Tillbaka till Nyheter

Lagrådsmiss – återkoppling, vid rapportering av misstänkt penningtvätt

AML | Publiceringsdatum 5 feb 2020

Lagrådsmiss, återkoppling, vid rapportering av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor.

Polismyndigheten ska i de fall det är möjligt ge lämplig återkoppling till verksamhetsutövarna om effektiviteten och uppföljningen av rapporter enligt 3 §.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Läs hela lagrådsremissen på regeringens hemsida.

Har du frågor kring hur CM1 kan stötta dig för att motverka penningtvätt, kontakta Tommy Paanolatommy.paanola@softronic.se