« Tillbaka till Nyheter

Mekanismen – CM1 hjälper dig ansluta till Skatteverket

Nyheter | Publiceringsdatum 26 apr 2021

Har du hört talas om Mekanismen? Eller Lagen om konto- och värdefackssystem (2020:272).

Lagen trädde i kraft 10 september 2020 och gäller för alla kreditinstitut och utländska kreditinstitut som driver verksamhet från filial i Sverige samt värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag som driver verksamhet från filial i Sverige och som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto.

Det innebär att ovan företag behöver tillhandahålla en tjänst (api) som Skatteverket Mekanismen kan anropa 365/24/7 för aktuell information om konto- och värdefackssystem.

CM1 Mekanismen

Vi har med tjänsten CM1 Mekanismen redan hjälpt ett antal finansiella institut att ansluta till Skatteverket  på ett kostnads-och tidseffektivt sätt.

Kontakt

Behöver ditt företag hjälp med detta så kontakta Tommy Paanola, tommy.paanola@softronic.se

CM1 hjälper dig ansluta till Skatteverket

 

Det här är Mekanismen

Det är viktigt att myndigheter snabbt kan fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos finansiella företag. Redan idag kan Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, övriga brottsbekämpande myndigheter, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten begära att finansiella företag lämnar uppgifter om sina kunder vid utredningar om brott, beskattning och indrivning av skulder (myndigheternas frågerätt). Idag sker denna förfrågan manuellt genom riktade förfrågningar till de finansiella företagen. Med hjälp av den tekniska plattformen blir sökningarna enklare vilket bidrar till att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Läs mer på Skatteverket.se