« Tillbaka till Nyheter

Mönsterigenkänning, en ny tilläggstjänst i CM1

Nyheter | Publiceringsdatum 7 mar 2018

Mönsterigenkänning är en typ av maskininlärning. CM1 analyserar transaktionsdata från ett företags kunder vars transaktioner rapporterats till Finanspolisen.

Transaktionsmönster som tidigare rapporterats till Finanspolisen av ett företag jämförs med ej rapporterade kunders transaktionsmönster för samma företag, detta för att hitta nya avvikelser.

Vi har använt vedertagna vetenskapliga modeller för att lära upp vår mönsterigenkänningsplattform och analysen sker i flera steg med bl.a tidserieanalys, frekvensanalys och klusteranalys. Resultatet av matchningen visas med en träffprocent, samt ett diagram över de matchade transaktionerna.  Informationen som används för transaktionerna är transaktionstyp, produkttyp, belopp samt transaktionsdatum. Tjänsten kommer vidareutvecklas under året för att stödja fler typer av avvikande mönster och beteenden. Analysen sker i nära samarbete med kunden.

Efter matchning skapas ett ärende för utredning i CM1, med ovanstående information, samt en hänvisning till tidigare rapporterat ärendenummer. Samtliga transaktioner som ingår i matchningen visas också i ärendet.

Tjänsten erbjuds som en tilläggstjänst i CM1.

Mönsterigenkänning, en ny tilläggstjänst i CM1