« Tillbaka till Nyheter

Omreglering av spelmarknaden

Nyheter | Publiceringsdatum 28 maj 2018

Regeringen har, i samråd med stora delar av oppositionen, beslutat att en omreglering av spelmarknaden ska genomföras. Ett licenssystem ska införas på den svenska spelmarknaden från 1 januari 2019.

https://www.lotteriinspektionen.se/lagar–villkor/omreglering-av-spelmarknaden2/

https://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201730/

Den 7 juni är det debatt i riksdagen och det förväntas fattas beslut om ny lag 7 eller 13 juni. CM1 har redan funktioner som man som spelaktör på den Svenska marknaden behöver:

  • AML-kontroll av kunder med sökning mot PEP- och sanktionslistor samt transaktionsövervakning
  • Hantering av spelombud för lämplighetsprövning och registrering till Lotteriinspektionen

CM1 är ett systemstöd för AML processerna vid onboarding av kunder samt fortlöpande uppföljning av kundförbindelser och transaktionsövervakning.