« Tillbaka till Nyheter

Rapport: Projekt Indikatorer – en möjlighet att detektera betalningar för livestreamade övergrepp på barn

Nyheter | Publiceringsdatum 7 jun 2024

Den 7:e juni släpptes ECPAT Sveriges Finanskoalition rapporten: Projekt Indikatorer – en möjlighet att detektera betalningar för livestreamade övergrepp på barn.

ECPAT Sveriges Finanskoalition (Finanskoalitionen) startades med syftet att gemensamt med aktörer från finanssektorn arbeta för att förhindra att aktörernas tjänster missbrukas för betalningar för sexuella övergrepp mot barn. Finanskoalitionen består idag av 14 banker, Softronic och representanter från Nationella operativa avdelningen inom polisen (NOA).

År 2020 initierades inom ramen för Finanskoalitionen projekt Indikatorer, med målet att gemensamt försvåra och förhindra att betalningar för livestreamade övergrepp på barn kan ske.

Med uppstart under maj 2023 startade vi i CM1 arbetet med dataanalys av anonymiserade transaktionsdata från en bank.

Rapporten visar på:

Rättsfallsanalysen gjorda utifrån elva domar och resulterade i indikatorer för typiska gärningspersoner, betalningsmetoder och summor som används för att betala för övergreppen. Indikatorerna inkluderade:

  • Gärningspersoner: Ofta män mellan 37 och 50 år
  • Betalningsmetoder: Främst köp av tokens via olika hemsidor och överföringar via Western Union, Paypal, och WorldRemit.
  • Betalningssummor: Vanligen mellan 90 och 300 kr

Testkörningarna resulterade även i att indikatorerna kunde förfinas eller utökas. Ytterligare indikatorer som uppmärksammades kopplat till de kunder som rapporterades till Finanspolisen var:

  • Transaktioner till utländska appar och tjänster som WorldRemit, Paypal, och Onlyfans.
  • Betalningar genomförda sena kvällar eller nattetid, ofta till Filippinerna.

En möjlighet att upptäcka betalningar

”Projekt Indikatorer” har visat att det är möjligt att upptäcka och försvåra betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn. Det är avgörande att finanssektorn därför också tar sitt ansvar och aktivt använder de identifierade indikatorerna. Genom detta arbete kan vi tillsammans arbeta för att stoppa och förebygga sexuell exploatering av barn.

Läs rapporten här: Projekt Indikatorer

Läs nyheten på Ecpats webb här!

Seminarium 26 september

CM1 bjuder in till seminariet: Bekämpning av betalningar för sexuella övergrepp mot barn – anmäl dig här!