CM1 - Konsultation, support och CM1 Academy

Konsultation, support & CM1 Academy

Förutom konsultation och support ingår även utbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom CM1 Academy.

Som kund till CM1 erbjuds ni att delta i CM1 Academy. Här ingår bland annat en årlig grundutbildning och fördjupningskurser. Även en handläggargrupp finns inom CM1 Academy, där ni förutom CM1:s aktiviteter har möjlighet att utbyta erfarenheter, problem och lösningar med andra kunder.

Supportfunktionen ger er administrativ support för er och om ni så önskar även support till era företagskunder. Det är vanligt att våra kunder även efterfrågar IT-konsultation i olika former, vilket vi gärna erbjuder.