CM1 - KYC

KYC & Riskbedömning

Matchning (PEP- och Sanktionskontroll) och riskbedömning av kunder inklusive löpande kontroll av organisationers företrädare och Verkliga huvudmän.

Genom att använda CM1 för att inhämta kundkännedom för nya och befintliga kunder, kan ni enkelt och effektivt göra kontroller mot de PEP och Sanktionslistor lagstiftningen kräver. Kontrollen kan ske i realtid via API, dagligen via löpande screening samt via manuell slagning.

Med CM1:s riskmotor kan ni kategorisera era kunder utifrån de riskparametrar ni identifierat i er verksamhet. Riskklassning av kunder kan sedan ske i realtid via API, samt löpande under hela affärsförbindelsen.

Transaktionsmonitoreringsregler kan sättas upp med direkt koppling till olika riskklasser på kunder.

Möjlighet till daglig uppdatering av verkliga huvudmän från Bolagsverket (Sverige och Norge) som löpande kontrolleras mot PEP och sanktionslistor. Det är även möjligt att direkt slå mot Bolagsverkets verkliga huvudmän via CM1 API.

Det finns även möjlighet att använda information om ägarförhållanden (SOR/Sanctions Ownership Research) och negativ media (AM/Adverse Media).