CM1 - Pålitlighet & Säkerhet

Pålitlighet & Säkerhet

CM1 är certifierad enligt ISO/IEC 27001:2013

GDPR-säkrad hantering, federerad inloggning och behörighetskonfigurering ger CM1 en hög säkerhet.

CM1 uppfyller de krav som ställs inom GDPR (allmänna dataskyddsförordningen). För inloggning i CM1 används federerad inloggning med hög säkerhet mot intrång. Ett antal olika behörighetsroller kan sättas upp, vilket ökar säkerheten och kontrollen över informationsmängden. Behörighetsstrukturen ger er en tydlig överblick över de olika behörighetrollerna och vilken specifik behörighet som respektive handläggare har.