CM1 - Transaktionsmonitorering

Transaktionsmonitorering

Löpande transaktionsövervakning, regelkonfigurering, klassificering och rapportering.

Med CM1 kan ni löpande övervaka kundernas transaktioner. Ni kan enkelt och smidigt konfigurera regler för övervakning utifrån de risker ni har identifierat i er verksamhet.

Rapporteringsfiler från CM1 till Finanspolisens goAML

De regler som ni konfigurerar med hjälp av vår support blir utgångspunkten för ert utredningsarbete. I de ärenden där ni identifierar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism som bör rapporteras, kan rapporteringsfiler skapas direkt i CM1 för överföring till Finanspolisens system goAML.

Utöver denna transaktionsmonitorering erbjuder CM1 även en revolutionerande och prisbelönt mönsterigenkänning med hjälp av AI. Detta ingår i tjänsten CM1 ML, som du kan läsa mer om på sidan CM1 ML – mönsterigenkänning med AI.