« Tillbaka till Nyheter

Softronics kontinuitetsplan COVID-19

Nyheter | Publiceringsdatum 16 mar 2020

I och med att Folkhälsomyndigheten har ökat risknivån från måttlig till mycket hög risk har Softronic aktiverat sin krisledning. Vår uppgift är att våra viktigaste tjänster och leveranser, som i många fall är samhällskritiska, upprätthålls.

Det är också viktigt att våra kunder, leverantörer och medarbetare skyddas från allvarlig sjukdom och inte heller bidrar till smittspridning.

Läs mer på Softronic.se

På CM1 arbetar vi enligt framtagen kontinuitetsplan. Har du frågor specifikt kring CM1 kontakta Tommy Paanola, tommy.paanola@softronic.se