Utsatta områden och penningtvätt

Utsatta områden och penningtvätt

CM1 erbjuder möjligheten att riskhantera adresser inom utsatta områden.

  • Med hjälp av CM1:s riskmotor och i transaktionsmonitoreringen kan du nu enkelt hantera denna risk. möjligheten att riskhantera alla företags och privatpersoners adresser belägna inom utsatta områden.
  • CM1 tillgodoser data för samtliga adresser inom polisens markerade områden. Dessa områden kategoriseras som:
    • Särskilt utsatta områden
    • Riskområden
    • Utsatta områden

Utsatta områden är överrepresenterade i penningtvättsrapporter

  • Varje år får Finanspolisen tiotusentals rapporter om misstänkt penningtvätt. Dessa rapporter visar på en tydlig överrepresentation av personer bosatta inom utsatta områden.
  • En stor del av de rapporterade individerna i dessa utsatta områden är även kopplade till annan typ av brottslighet.
Ref: Utsatta områden och penningtvätt (polismyndigheten, finanspolissektionen december 2022)

CM1 tillhanda håller alla adresser inom de tre definierade områden som polisen tagit fram. Med hjälp av CM1:s riskmotor finns nu möjligheten att enkelt hantera denna risk.

 

Kontakta mig ang. Särskilt utsatta områden

Vill du veta mera om vår tilläggstjänst Särskilt utsatta områden? Kontakta CM1 här!