« Tillbaka till Nyheter

Hämta Verklig Huvudman från Bolagsverket till CM1

AML | Publiceringsdatum 23 jan 2020

Spara tid och resurser genom att använda vår tjänst. CM1 hämtar dagligen all information om verkliga huvudmän direkt från Bolagsverkets register.

Informationen visas i kundbilden på respektive organisation och personerna screenas dagligen mot de PEP och Sanktionslistor kunden önskar.

Vi kan även erbjuda motsvarande information för norska organisationer samt i en nära framtid även för danska.

Det finns även möjlighet att hämta informationen från CM1 till eget kundsystem.

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta Tommy Paanola, tommy.paanola@softronic.se

CM1/Softronic är huvudpartner/utställare på konferensen Förhindra och förebygga penningtvätt

 

Vad är verklig huvudman?

Vem som är företagets verkliga huvudman är en central fråga när det kommer till kundkännedom. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar till exempel ett företag eller en förening. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna som gör att en person är verklig huvudman. Läs mer på Bolagsverket.se