Våra tjänster

Screening, KYC & Riskbedömning

Matchning (PEP- och sanktionskontroll) och riskbedömning av kunder inklusive löpande kontroll av organisationers företrädare och verkliga huvudmän.

Genom att använda CM1 för att inhämta kundkännedom för nya och befintliga kunder, kan ni enkelt och effektivt göra kontroller mot de PEP-och sanktionslistor lagstiftningen kräver. Kontrollen kan ske i realtid via API, dagligen via löpande screening samt via manuell slagning.​

Med CM1:s riskmotor kan ni kategorisera era kunder utifrån de riskparametrar ni identifierat i er verksamhet. Riskklassning av kunder kan sedan ske i realtid via API, samt löpande under hela affärsförbindelsen. Till vår riskmotor har vi även tilläggstjänsterna Särskilt utsatta områden och Taxerad Inkomst

Möjlighet till daglig uppdatering av verkliga huvudmän via inhemska leverantörer i Sverige, Norge och Finland som löpande kontrolleras mot PEP- och sanktionslistor. Det är även möjligt att direkt slå mot Bolagsverkets verkliga huvudmän via CM1 API.​

Det finns även möjlighet att använda information om ägarförhållanden (SCO/Sanction Control Ownership) och negativ media (Adverse Media).​

Läs mer om Kundkännedom här:

Kundkännedom

Upptäck Verklig Huvudman Finland & Sverige i CM1

CM1 har introducerat en smidig tjänst som automatiskt hämtar information om verkliga huvudmän för finska organisationer från PRH och svenska organisationer från Bolagsverket. Genom att hålla denna information aktuell och löpande kontrollera den mot registret möjliggör CM1 en effektiv inkludering av aktuella huvudmän i screeningprocesser och säkerställer korrekt information för riskbedömningar.

Fördelar med Verklig Huvudman i AML-perspektiv:

Säker och uppdaterad Information:

CM1 ser till att informationen om verkliga huvudmän alltid är aktuell och överensstämmer med registret från PRH och Bolagsverket. Detta skapar en pålitlig grund för företagsbedömningar och riskhantering.

Effektiv screening

Genom att integrera verkliga huvudmän i screeningprocessen kan företag och organisationer snabbt och noggrant identifiera de ansvariga personerna bakom företagen. Detta ökar transparensen och underlättar förebyggande åtgärder inom ramen för anti-penningtvätt (AML) och kundkännedom (KYC).

Förenklad start

Ta det första steget mot ökad säkerhet och insyn. Kontakta oss för att komma i gång med CM1:s tjänst för automatisk hämtning av information om verkliga huvudmän.

Ge din verksamhet de nödvändiga verktygen för att navigera genom komplexa regelverk och säkerställ att du har rätt information för att fatta informerade beslut. Med CM1 är verklig huvudman i Finland och Sverige enkelt och tillförlitligt att upptäcka.

Transaktionsmonitorering och Realtidsmonitorering (RTM)

Med CM1s kraftfulla och flexibla regelmotor kan du löpande övervaka kundernas transaktioner. Du kan enkelt och smidigt konfigurera regler för övervakning utifrån de risker du har identifierat i din verksamhet.​

Utöver erbjuder CM1 även möjlighet att använda CM1s prisbelönta mönsterigenkänning med hjälp av AI. Detta ingår i tjänsten CM1 ML.​

I tjänsten Transaktionsmonitorering har vi även tilläggstjänsten Taxerad Inkomst. 

Få koll på dina transaktioner i realtid genom vår tjänst CM1 RTM (Real Time Monitoring).

CM1 RTM analyserar ett flöde av transaktioner:​

 • Transaktioner kontrolleras kontinuerligt i realtid​
 • Du kan själv välja vilka transaktioner och vilken information om transaktionerna du vill kontrollera.​
 • Det finns en uppsättning fördefinierade monitoreringsregler men det går även att lägga till egna regelmallar.​
 • Du kan välja vad som ska hända vid en regelträff.

Adverse Media för personer och företag

CM1 utökar sin funktionalitet för att nu inkludera kontroller av negativ publicitet för både privatpersoner och organisationer. Denna kontroll ger relevant information om potentiell negativ publicitet, viktigt för att bedöma både privatpersoners och företags riskprofiler.

Adverse Media Screening – viktig del i kundkännedomsprocessen:

Adverse Media Screening (även kallat mediebevakning eller negativ nyhetskontroll) utgör en vital del av kundkännedomsprocessen. Kortfattat innebär det att en kund, oavsett om det är en person eller organisation, jämförs med negativa nyhetskällor och databaser. Genom Adverse Media Screening kan företag identifiera potentiella problem i ett tidigt skede för att undvika kopplingar till negativa händelser och skydda sitt rykte.

 

Koppling till Skatteverkets Mekanismen

CM1 erbjuder funktionen Mekanismen som en tilläggsmodul för användare av CM1. Genom att tillhandahålla nödvändig kontoinformation i CM1 och ansluta sig till Mekanismen via CM1 möjliggörs en enkel integration och förvaltningsbart alternativ.

Mekanismen är en teknisk plattform som möjliggör snabb och effektiv fastställande av identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos finansiella företag. Anslutna myndigheter kan använda plattformen för att få omedelbar tillgång till information om dessa konton och värdefack. Syftet är att förhindra användningen av det finansiella systemet för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Digitala Myndighetsförfrågningar

CM1:s tjänst Digitala Myndighetsförfrågningar använder sig av ett nyutvecklat API som har kapacitet att svara på API-anrop från den tekniska plattformen hos svenska polisen, gällande information om konton, belopp och transaktioner hos finansiella institutioner. Det är kundens ansvar att tillhandahålla tillräcklig information enligt de krav som fastställts av den svenska Polismyndigheten.

CM1 garanterar att ett API är tillgängligt för direkt användning antingen genom den svenska polisens tekniska plattform eller via den finansiella institutionen

Taxerad inkomst

Information som bidrar till ökad kundkännedom

 • Med hjälp tilläggstjänsten Taxerad inkomst får ni tillgång till informationen kring deklarerad inkomst.
 • Uppgifterna om deklarerad inkomst kan inhämtas automatiskt och kommer att presenteras som ett intervall
 • Informationen kan användas som kompletterande kundkännedom och kan användas i både riskbedömning och transaktionsmonitorering
 • Taxerad inkomst kan hämtas både uppdelat på månad och på år för att få relevanta jämförelsevärden att använda i olika typer av regler som tittar på olika tidsperioder.

Taxerad inkomst visas i intervall för de perioder ni väljer

 • Intervallen delas upp i två separata parametrar med ett lägsta värde och ett högsta värde
 • Med separerade parametrar med fasta värden så kan de direkt användas som jämförelsevärden i transaktionsregler
 • Det går också lättare att använda i riskmotorn där risk score kan definieras som intervall, som sedan jämförs med det fasta värdet i den valda parametern.

Rapporteringsfiler från CM1 till Finanspolisens goAML

I de ärenden där ni identifierar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism som bör rapporteras, kan rapporteringsfiler skapas direkt i CM1 för överföring till Finanspolisens system goAML.

Utsatta områden och penningtvätt

CM1 erbjuder nu möjligheten att riskhantera adresser inom utsatta områden.

 • Använder ert företag riskmotorn eller är intresserade av riskmotorn som tilläggstjänst? CM1 erbjuder nu i riskmotorn möjligheten att riskhantera alla företags och privatpersoners adresser belägna inom utsatta områden.
 • CM1 tillgodoser data för samtliga adresser inom polisens markerade områden. Dessa områden kategoriseras som:
  • Särskilt utsatta områden
  • Riskområden
  • Utsatta områden

Kontakta CM1 för tjänsten Särskilt utsatta områden i riskmotorn.

Läs mer här:

Utsatta områden och penningtvätt

Mönsterigenkänning med AI

Prisbelönt AI-tjänst för maskininlärning upptäcker misstänkta transaktioner som annars passerar ”under radarn”.

Vår nya proaktiva och prisbelönta tjänst för transaktionsövervakning CM1 ML revolutionerar nu branschen med hjälp av AI. Med mönsterigenkänning analyseras kundens transaktionsdata för att hitta nya misstänkta transaktionsmönster. Vedertagna vetenskapliga modeller har använts för att ”lära upp” mönsterigenkänningsplattformen. Både övervakad och oövervakad självlärande maskininlärning används.

Kriminella aktörer hittar ständigt nya sätt att kringgå reaktiv transaktionsövervakning. Med vår nya AI-tjänst kan vi snabbare fånga upp nya beteenden. I samarbete med två av de större aktörerna i branschen har vi nu en skalbar tilläggstjänst som med hjälp av AI kan fånga upp tidigare okända transaktionsmönster. Med CM1 ML har vi nu bevisat att det är möjligt att bygga en självlärande, kostnadseffektiv och skalbar AI-lösning för avancerad och proaktiv transaktionsövervakning. Analysen består bland annat av identifiering av avvikande mönster, tidserie-, frekvens- och klusteranalys.

Områden som tidigare varit svåra att övervaka inkluderar SWISH- och korttransaktioner. Genom att använda tjänsten på dessa områden har våra samarbetspartners hittat tidigare okända misstänkta penningtvättsmönster.

Pålitlighet & Säkerhet

CM1 är certifierad enligt ISO/IEC 27001:2013

GDPR-säkrad hantering, federerad inloggning och behörighetskonfigurering ger CM1 en hög säkerhet.

CM1 uppfyller de krav som ställs inom GDPR (allmänna dataskyddsförordningen). För inloggning i CM1 används federerad inloggning med hög säkerhet mot intrång. Ett antal olika behörighetsroller kan sättas upp, vilket ökar säkerheten och kontrollen över informationsmängden. Behörighetsstrukturen ger er en tydlig överblick över de olika behörighetrollerna och vilken specifik behörighet som respektive handläggare har.

Konsultation, support & CM1 Academy

Förutom konsultation och support ingår även utbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom CM1 Academy.

Som kund till CM1 erbjuds ni att delta i CM1 Academy. Här ingår bland annat en årlig grundutbildning och fördjupningskurser. Även en handläggargrupp finns inom CM1 Academy, där ni förutom CM1:s aktiviteter har möjlighet att utbyta erfarenheter, problem och lösningar med andra kunder.

Supportfunktionen ger er administrativ support för er och om ni så önskar även support till era företagskunder. Det är vanligt att våra kunder även efterfrågar IT-konsultation i olika former, vilket vi gärna erbjuder.

Compliance & Uppföljning

Handläggning, ärendehantering, uppföljning och spårbarhet av ert AML-arbete med möjlighet att skicka underlag till tillsynsmyndighet.

Handläggning av AML/Fraud-ärenden görs i CM1s ärendehanteringssystem med möjlighet att definiera nödvändiga steg för er organisation.

Rapporter ingår i CM1 och kan användas för både externa och interna rapporter. De vanligast förekommande rapporterna gäller basstatistik för löpande uppföljning och statistikunderlag för rapportering till Finansinspektionen. Ni kan enkelt följa upp era kunder och filtrera dem utifrån olika segment som exempelvis antal ärenden, politiskt utsatta personer (PEP) och sanktioner.

Fullt stöd finns även för att skapa nödvändigt underlag (XML-filer) till Finanspolisens rapporteringsverktyg goAML.

Implementering av CM1

Hos oss får du stöd genom hela resan: utveckling, sälj, införande och support. Med vår mångåriga erfarenhet och expertis får du stöttning och guidning under hela processen. Vi har stor erfarenhet av både nationella och internationella implementeringar från både stora och små företag och organisationer. Med oss är du trygg genom hela processen.

Hur funkar en implementering av CM1?