« Tillbaka till Nyheter

Webinar om AML – CM1

AML | Publiceringsdatum 3 nov 2020

I detta webinar berättar vi om hur CM1 kan bidra mot anti penningtvätt och stötta AML-processerna.

CM1 är ett system för att motverka penningtvätt. CM1 stödjer AML-processerna vid onboarding av kunder samt vid fortlöpande uppföljning av kundförbindelser och transaktionsmonitorering. CM1 erbjuds som en tjänst och införandet sker i nära samarbete med kund för att stödja kundens specifika behov och verksamhet.

CM1 vidareutvecklas kontinuerligt efter kunders behov och för att följa rådande lagar och regler.

Inom tjänsten finns tilläggsmoduler för bl.a KYC, riskklassificering och AI/mönsterigenkänning, realtidsmonitorering med flera.

Webinaret är genomfört 2 november 2020 och hölls av Johan Gedda.

Kontakt

Har du frågor om CM1 – kontakta Tommy Paanola, tommy.paanola@softronic.se