« Tillbaka till Nyheter

Smart tjänst förhindrar penningtvätt

Nyheter | Publiceringsdatum 12 nov 2020

Penningtvätt är ett växande globalt problem som ofta har klara kopplingar till annan kriminell verksamhet. Här kan GoodTech-bolaget Softronic göra stor skillnad med sin antipenningtvättstjänst som angriper problemet vid källan.

– Det handlar i grund och botten om att öka kundkännedomen genom att göra kontinuerliga kontroller av sina kunder, men också genom att monitorera misstänkta penningflöden, säger Tommy Paanola, produktchef för CM1 på Softronic.

– En av Softronics främsta styrkor är vår servicenivå. Vi vill göra det tydligt att bakom vår antipenningtvättjänst finns vi i teamet som sätter kunden i centrum och tillsammans med kunderna bidrar till samhällsnytta, säger Sandra Madstedt.

– När jag började på Softronic för snart fem år sedan var det mindre medvetenhet bland kunderna. Då låg fokus på att följa regelverket, men nu sträcker sig engagemanget betydligt längre. Kunderna ställer frågor kring hur de ska arbeta med reella problem, både i verksamheten och samhället i stort, säger Johan Widros.

Läs hela intervjun här: https://www.di.se/brandstudio/softronic/smart-tjanst-forhindrar-penningtvatt/