CM1 - Compliance & Uppföljning

Compliance & Uppföljning

Handläggning, ärendehantering, uppföljning och spårbarhet av ert AML-arbete med möjlighet att skicka underlag till tillsynsmyndighet.

Handläggning av AML/Fraud-ärenden görs i CM1s ärendehanteringssystem med möjlighet att definiera nödvändiga steg för er organisation.

Rapporter ingår i CM1 och kan användas för både externa och interna rapporter. De vanligast förekommande rapporterna gäller basstatistik för löpande uppföljning och statistikunderlag för rapportering till Finansinspektionen. Ni kan enkelt följa upp era kunder och filtrera dem utifrån olika segment som exempelvis antal ärenden, politiskt utsatta personer (PEP) och sanktioner.

Fullt stöd finns även för att skapa nödvändigt underlag (XML-filer) till Finanspolisens rapporteringsverktyg goAML.